duminică, 18 decembrie 2011

Şi Moldova iese din Top 10Statisticile pe primele şase luni ale anului în curs arată că imigranţii din China, Haiti şi Maroc sunt cei mai numeroşi. Pe următoarele locuri se află Algeria, Franţa, Iran, Columbia, Liban, Egipt şi Camerun. România a ieşit din top 10 al imigraţiei în Québec încă din anul 2008, iar Moldova, care era în top 10 anul trecut, nu mai figurează acum în clasament (există însă posiblilitatea ca ea să reintre dacă un număr mare de imigranţi au venit din Moldova în a doua parte a anului). Ca o curiozitate, un studiu realizat de BBC arată că, din întrea­ga lume, Moldova este ţara care îşi diminuează cel mai rapid populaţia. În perioada 2005-2010, Moldova a pierdut, pe seama imigraţiei, 4 locuitori pe oră. Spre comparaţie, conform aceleiaşi statistici, din România pleacă doar două persoane la fiecare oră, iar în Canada intră 25 de imigranţi în fiecare oră.
http://www.paginiromanesti.ca/

Québec vrea să-şi echilibreze emigraţia

Principala problemă pe care şi-a pus-o Québecul când a elaborat planul său de imigraţie pe 2012 a fost diversitatea nou-veniţilor. Propunerea iniţială a Ministerului Imigraţiei a fost impunerea unei cote maxime de 30% pentru fiecare zonă geo­grafică. Cu titlu de exemplu, asta ar fi însemnat ca Europa sau Asia să nu poată da mai mult de 30% din totalul imi­gra­ţiei quebecheze. Ideea a fost primită însă cu ostilitate, din cauza suspiciunii că ministerul încerca astfel, voalat, să limiteze imigraţia din zona Maghrebului (Algeria, Maroc, Tunisia). Ministrul Kathleen Weil spunea că nu doreşte decât o mai mare diversitate etnică, lingvistică şi culturală, ceea ce ar avantaja companiile din Québec.
Până la urmă, ideea cotei a căzut, dar cea a diversităţii a rămas: planul adoptat prevede intensificarea eforturilor de comunicare ale guver­nului în diferite zone ale lumii, unde Québecul crede că poate găsi vorbitori de franceză şi personal calificat pentru piaţa mun­cii de aici.
Timpii de aşteptare pentru procesarea dosarelor de imigraţie variază foarte mult de la o ţară la alta, deci este de presupus că ministerul poate jongla şi cu acest factor. De exemplu, pentru România şi Moldova, în prezent sunt programate interviuri pentru dosarele trimise în octombrie 2010, în vreme ce pentru Algeria s-a ajuns abia la procesarea dosarelor depuse în martie 2008.
Prognozele arată că Africa (unde intră şi regiunea Maghrebului) va da 31% din imigranţii care se vor stabili în Québec în 2012, cele două Americi vor da 25%, Asia – 24% şi Europa – 20%. Din Africa şi Europa vor veni cei mai mulţi muncitori calificaţi, iar din Asia nu doar cei mai mulţi investitori, ci şi toate persoanele admise pentru a avea grijă de câte un membru al familiilor quebecheze (bone, îngrijitori pentru vârstnici etc).
În total, Québecul e pregătit să primească în 2012 până la 53.800 de imigranţi, ceea ce arată că imigraţia este în conti­-nuare soluţia la multe dintre nevoile demografice ale provinciei (îmbătrâni­rea populaţiei, penuria forţei de mun­că şi, important, păstrarea ponderei demo­grafice în interiorul Canadei, pondere fără de care Québecul va avea mai puţine locuri în Parlamentul de la Ottawa).
Şi Moldova iese din Top 10
Statisticile pe primele şase luni ale anului în curs arată că imigranţii din China, Haiti şi Maroc sunt cei mai numeroşi. Pe următoarele locuri se află Algeria, Franţa, Iran, Columbia, Liban, Egipt şi Camerun. România a ieşit din top 10 al imigraţiei în Québec încă din anul 2008, iar Moldova, care era în top 10 anul trecut, nu mai figurează acum în clasament (există însă posiblilitatea ca ea să reintre dacă un număr mare de imigranţi au venit din Moldova în a doua parte a anului). Ca o curiozitate, un studiu realizat de BBC arată că, din întrea­ga lume, Moldova este ţara care îşi diminuează cel mai rapid populaţia. În perioada 2005-2010, Moldova a pierdut, pe seama imigraţiei, 4 locuitori pe oră. Spre comparaţie, conform aceleiaşi statistici, din România pleacă doar două persoane la fiecare oră, iar în Canada intră 25 de imigranţi în fiecare oră.
http://www.paginiromanesti.ca/

Canada introduce “superviza” pentru părinţi

Şi Canada, şi Québec-ul şi-au anunţat planurile în materie de imigra­ţie pentru 2012. Ambele guverne îşi propun menţinerea numărului actual de imigranţi admişi (pentru cei care nu ştiu încă, provincia Québec are dreptul să-şi aleagă singură imigranţii). La belle province vrea să pună accentul pe diversitate, în vreme ce federalii sunt interesaţi să găsească soluţii pentru reducerea interminabilelor liste de aşteptare.
Marea noutate anunţată de ministrul federal al Imigraţiei, Jason Kenney, priveşte  sponsorizarea imigrării părinţilor şi bunici­lor (proces numit, în Québec, “parrainage”). Se poate spune deja că de aceste măsuri va depinde, în parte, votul pe care conservatorii îl vor mai primi din partea minori­tăţilor etnice. Iar vo­tul etnic a fost foarte important pentru conservatori la ultimele alegeri.
Pe scurt: Canada nu va mai accepta, pentru cel puţin doi ani, cereri de reîntregire a familiei. O măsură necesară, spu­ne ministrul, pentru a se regla lunga listă de aşteptare din prezent: 165.000 de persoane, cu un timp mediu de aştep­ta­re de 7 ani. Anual, Canada pri­mea 40.000 de cereri pentru sponsori­zarea părinţilor şi bunicilor, din care aproba, tot în medie, 17.500. În anul 2010, însă, au fost acceptate doar 15.500 de cereri.
Pentru a îndulci această măsură, Guvernul va accepta până la 25.000 de rude sponsorizate pe an, din actuala listă de aşteptare. Şi, cel mai important, a creat o “superviză”: o viză specială, pe 10 ani, pentru părinţi şi bunici. Ea va putea fi cerută de la 1 decembrie 2011, iar timpul pentru trata­rea dosarelor va fi de 8 săptă­mâni.
Noua viză va permite deţină­torului să stea în Canada o perioa­dă neîntreruptă de până la 24 de luni, faţă de 6, cât permitea actuala viză turistică. Costul “supervizei” va fi de 150$. De remarcat că pentru acest tip de viză pot aplica toţi pă­rin­ţii şi bunicii, nu doar cei care aş­teap­tă un răspuns la o cerere de reîntre­gire a familiei.
Condiţii pentru “superviză”

Există, desigur, câteva condiţii care trebuie îndeplinite pentru a obţine “superviza”. Iată-le pe cele mai importante:
- o asigurare medicală, cumpărată de la o companie canadiană, pentru cel puţin un an de zile (preţul minim al acesteia este undeva peste 1.000$);
- un examen medical complet, ca acela cerut oricărui candidat la rezidenţă permanentă, pentru obţinerea intrării în Canada;
- o invitaţie şi o declaraţie din partea familiei canadiene, prin care aceasta se angajează să ofere părintelui chemat sprijin financiar pe toată perioada.
În răstimpul de doi ani în care nu se vor mai accepta noi cereri, Ministerul Imigraţiei speră să găsească soluţia care să permită continuarea procesului de reunificare familială.  Este cert că actualul sistem nu este viabil, iar schimbările posibile vizează, între altele, mo­dificarea con­diţiilor financiare pe care trebuie să le îndeplinească cei care fac o cerere de aducere definitivă în Canada a unui părinte.
Pe ansamblu, Canada vrea să pri­mească, în 2012, între 240.000 şi 265.000 de imigran­ţi, din toate categoriile. Dintre ţările dezvoltate, este cea care acceptă cel mai mare număr de imigranţi pe cap de locuitor.
http://www.paginiromanesti.ca/

sâmbătă, 5 noiembrie 2011

Информация, необходимая для прохождения иммиграционной процедуры по программе провинции Квебек


1.      Паспорт.
2.      Свидетельство о рождении.
3.      Аттестат о среднем образовании
4.      Диплом.
5.      Приложение к диплому (для заявителей инженеров).
6.      Свидетельство о регистрации брака.
7.      Свидетельство о расторжении брака (если имеется).
8.      Трудовая книжка (если есть) и справки от работодателей на фирменных бланках с реквизитами, с указанием должностей, типа выполняемых вами работ и режима работы (полный или неполный день).
9.      Фотографии паспортного размера (2 штуки).
10.    Документы подтверждающие наличие финансовых средств (справка об оценочной стоимости недвижимости/автомобиля, выписка о балансе банковского счета)
11.    Квитанция о выполнении необходимого платежа в Посольство Квебека обслуживающее ваш регион (для Украины и России это Вена, Австрия). На момент публикации этого документа платеж составляет 300 канадских долларов за основного заявителя и 100 - на каждого сопровождающего его лица.
Примечание: все документы, кроме паспорта, должны быть заверенными нотариально ксерокопиями, с приложенным к ним переводом на французский или английский язык (если документ выполнен не на одном из этих языков), выполненным сертифицированным переводчиком (имеющем право ставить печать). Для паспорта достаточно простой ксерокопии без перевода.

Скачать все необходимые бланки для заполнения и точный список необходимых документов, а также узнать всю информацию о размере и способах платежа, можно на официальном сайте Правительства Квебека.
Информация, необходимая для прохождения иммиграционной процедуры по программе провинции Квебек
1. Фамилия. Имя. Отчество.
2. Девичья фамилия.
3. Число. Месяц. Год рождения.
4. Место рождения (город/село, страна).
5. Гражданство.
6. Домашний адрес.
7. Семейное положение.
8. Если Вы были ранее женаты (замужем), укажите сколько раз.
9. Укажите фамилию, имя, отчество; число, месяц, год рождения вашей(го) жены (мужа), а также всех ваших детей.
10. Перечислите всех членов семьи, кто собирается ехать в Канаду вместе с Вами.
11. Укажите номер паспорта, гражданство.
12. Укажите свое знание английского и французского языков
13. Укажите месяц, год поступления; месяц, год окончания, город, страну средней школы, техникума, училища, института, аспирантуры.
14. Перечислите места работы за последние 10 лет
15. Укажите ваших родственников или друзей в Квебеке, Ф.И.О, степень родства, почтовый адрес, телефон.
16. Укажите город в Квебеке, куда вы намереваетесь поехать.
17. Дайте оценку стоимости имущества (квартира, автомобиль, драгоценности, ценные бумаги) и сбережений (наличные деньги, счета в банках), которыми Вы владеете (USD).
18. Укажите город и страну, где Вы реально проживали (не прописка) за последние 10 лет, укажите даты.
19. Укажите месяц, год, город, страну службы в армии; в каком звании были демобилизованы.
20. Заявляли ли Вы раньше на иммиграцию или на получение статуса беженца или временной визы в Канаду ? Если "да" - дайте подробное описание.
21. Получали ли Вы отказы на иммиграцию или на получение статуса беженца или временной визы в Канаду, либо в любую другую страну? Если "да" - дайте подробное описание.
22. Было ли Вам отказано в разрешении на въезд в Канаду или было ли Вам приказано покинуть Канаду?

Примечание: Данный список может быть устаревшим на момент прочтения. Смотрите актуальный список на сайте правительства Квебека

Оригинал статьи: http://www.quebec.ru/

Иммиграционная программа Квебека


Иммиграционная программа Квебека - самая большая по квоте после федеральной. Последние изменения в федеральном иммиграционном законодательстве не затронули только Квебек. Программа во многом уникальна и привлекательна тем, что в ней в гораздо большей степени, нежели в федеральной программе наличествует «человеческий фактор» при вынесении решения.
Квебекская программа, так же, как и федеральная, предусматривает набор соискателем (потенциальным иммигрантом) определенного количества баллов, которые начисляются ему за совокупность факторов личной биографии — от возраста до профессионального опыта, от знания французского языка, до количества лет обучения, от наличия родственников или друзей в Квебеке, до личного впечатления на интервью.
Квебекская программа иммиграции действует уже много лет, и по ней въехали в Канаду сотни тысяч семей. В 2001 году Квебек дважды вносил существенные изменения в критерии оценки потенциальных иммигрантов, в систему начисления баллов, существенно изменив значение некоторых факторов.
В настоящее время программа провинции Квебек более гибкая и лучше учитывает реальный облик и потенциал человека, чем федеральная программа.
Любая строгая система отсчета, в которой имеет место попытка предусмотреть мельчайшие детали личной биографии, страдает существенным недостатком — подобная система не может полностью предусмотреть индивидуальные особенности, не подпадающие под классификацию и градацию.
Квебекская программа, представляет собой более реалистичный подход к отбору заявителей (хотя и здесь следует ожидать изменений).

Если вы выбрали иммиграцилнную программу Квебека, иммиграционный процесс для вас будет состоять из двух этапов - квебекского и федерального. На квебекском этапе вам будет необходимо собрать все требуемые документы и справки (смотрите актуальный список на сайте Правительства Квебека) и послать их в адрес иммиграционной комиссии, работающей с вашим регионом. Эта комиссия рассмотрит ваше досье и, после интервью в посольстве Канады с представителем Квебека, которое вам будет заблаговременно назначено, примет решение о выдаче вам Сертификата Отбора Квебека (Certificat de Selection du Quebec), дающего вам право перейти ко второму этапу - федеральному. На федеральном этапе вы снова собираете примерно те же документы (с небольшим отличием), прикладываете к ним ваш Сертификат Отбора и посылаете их в посольство Канады в вашей стране. Посольство Канады уже не производит оценки вашей кандидатуры, а лишь проверяет подлинность документов и предоставленной вами информации о себе. Кроме того, в этот же период вы проходите медицинскую проверку. После документальной и медицинской проверок, вы получаете визу и можете ехать в Канаду.
Отличительные черты Квебекской программы
 1. Подача для граждан России и Украины осуществляется в Посольство Канады в Вене
 2. Интервью  проходит или в Москве (Киеве) или (по желанию) в Вене
 3. Если интервью проходит успешно, то оно завершается выдачей Сертификата отбора (Certificat de Selection du Quebec)
Примечание: смотрите на официальном сайте Правительства Квебека, какие платежи необходимо сделать для подачи пакета документов для получения сертификата отбора Квебека, а также способы их совершения. На момент публикации данной статьи это 300 канадских долларов для основного заявителя и 100 для сопровождающего лица. Кроме того, обратите внимание, что эти платежи являются дополнительными к платежам, которые необходимо будет выполнить на федеральном этапе иммиграционного процесса.
Далее в действие вступают федеральные власти, которые проводят весь комплекс проверок (background checks, medical checks) и выдают иммиграционные визы.
Таблица подсчета баллов по программе независимой иммиграции провинции Квебек. Система подсчета баллов претерпевает изменения. Мы приводим ее здесь только для информации.

Примечание: Вы можете испытать свои шансы на иммиграцию он-лайн на официальном сервере Правительства Квебека.
1.Образование и профессиональная подготовка
ВУЗ 3 года8
ВУЗ 4 года9
Аспирантура (магистр, кандидат наук)11
Максимально возможное количество баллов — 11
Вторая специальность (второй диплом):
Учеба 1 год4
Учеба 2 года4
Максимально возможное количество баллов — 4.

Примечание: Список предпочтительных направлений образования на день публикации этой страницы вы можете найти здесь. Актуальный список востребованных направлений образования вы всегда найдете на сайте Правительства Квебека.
2. Работа
Наличие подтвержденного приглашения на работу15
Профессия включена в список особо требуемых в Квебеке12
Другая профессия8
3. Профессиональный опыт работы
1 балл за каждые полгода работы (максимум 5 лет).
Максимально возможное количество баллов — 10.

Примечание: вы должны иметь профессиональный опыт не менее 6 месяцев, для того чтобы получить сертификат отбора Квебека. Эта цифра может измениться, смотрите актуальную информацию на сайте Правительства Квебека.
4. Способность к адаптации
Личные качества0—6
Мотивация0—2
Учеба в Квебеке0—2
Работа в Квебеке2
Работа в Квебеке4
Пребывание в Квебеке1
Прямые родственники в Квебеке3
Друг в Квебеке или дальние родственники1


Примечание: Этот пункт оценивает те стороны вашей биографии, характера и личных данных, которые трудно классифицировать. Эта оценка чисто субъективная, поэтому трудно заранее предположить какое решение примет человек, рассматривающий ваши документы. С другой стороны, этот пункт может сильно повысить ваши шансы. Обратите на него особое внимание при подаче документов.
5. Возраст
20—35 лет10
368
376
384
392
40—451
6. Знание языков
Французский язык:
Умение говорить8
Умение понимать речь8
Максимально возможное количество баллов — 16.
Английский язык:
Максимально возможное количество баллов — 6.
7. Супруг (супруга)
Образование:
Среднее2
1 год после среднего3
ВУЗ (не менее трех лет учебы)4
Второй диплом1
Максимально возможное количество баллов (включая вторую специальность) — 5.
Опыт работы:
Максимально возможное количество баллов — 2.
Возраст:
20-39 лет2
40-45 лет1
Максимально возможное количество баллов — 2.
Французский язык:
Максимально возможное количество баллов — 8.
8. Дети
От  0 до 12 лет2
От 13 до 17 лет1
9. Средства, достаточные для проживания
На 3 месяца и больше — 1 балл.

Примечание: по данному пункту обязательно набрать больше 0 баллов. То есть, если у вас нет достаточно средств, вам будет отказано в сертификате отбора. На момент публикации данной статьи эта сумма составляла 2446$ канадских долларов на основного заявителя и по 1141$ канадских долларов на каждого сопровождающего его лица. Смотрите актуальные цифры на сайте Правительства Квебека.

Всего семейной паре необходимо набрать 58 баллов для того, чтобы быть приглашенным на интервью.
Одинокому человеку (без супруга) необходимо набрать 55 баллов.
После интервью одинокие должны иметь 60 баллов, а семейные — 68

Оригинал статьи: http://www.visavi.ru/. Публикуется с изменениями и дополнениями.

joi, 3 noiembrie 2011

Québec conserve un niveau d'immigration élevé


QUÉBEC - Le Québec continuera à accueillir un nombre élevé d'immigrants, soit plus de 50 000 par année, dont plus du tiers ne pourront prononcer un seul de mot de français en posant le pied à Montréal.
La ministre de l'Immigration, Kathleen Weil, a dit mardi que le processus de francisation des immigrants fonctionnait très bien et que le Québec allait accueillir entre 51 200 et 53 800 nouveaux arrivants en 2012, pour satisfaire ses besoins de main-d'oeuvre.
A peu de choses près, le même scénario devrait se reproduire les années suivantes, en 2013 et 2014.
Ce faisant, le gouvernement Charest garde le cap et choisit d'appliquer une politique de stabilité en matière d'immigration, que ce soit par rapport au nombre de personnes à accueillir, à la connaissance de la langue officielle du Québec et à la diversité des bassins de provenance.
Ainsi, de tous les immigrants qui fouleront le sol du Québec l'an prochain, on prévoit qu'environ 18 900 d'entre eux ne pourront s'exprimer en français.
Selon la ministre Weil, la langue française ne cesse de faire des progrès à Montréal.
«J'ai grandi à Montréal et je peux vous dire que la réalité montréalaise a beaucoup changé, pour le bien. Il y a 40 ans, ce n'était pas du tout la réalité, le centre-ville était très anglophone», a-t-elle raconté, en conférence de presse, en rendant publics les seuils prévus pour 2012.
A l'époque, a-t-elle ajouté, «les immigrants parlaient anglais surtout», alors qu'aujourd'hui, «quand on rencontre un immigrant, on va toujours commencer la conversation en français parce que généralement c'est le français qu'ils parlent».
Mme Weil a dit qu'il ne fallait jamais «baisser les bras» pour favoriser la francisation et l'intégration des immigrants. Notamment, elle veut miser davantage sur la francisation en amont par l'apprentissage du français avant même d'arriver au Québec pour que les immigrants «puissent intégrer le marché du travail et la société en français». Cela vaut particulièrement pour la clientèle des travailleurs qualifiés (environ 30 000 par année).
Durant la consultation menée par la ministre pour déterminer les seuils acceptables pour les années à venir, le Conseil supérieur de la langue française était venu exprimer ses craintes. Il disait considérer que le gouvernement ne prenait pas tous les moyens disponibles pour franciser les immigrants, plaidant pour une offre accrue de cours de français en milieu de travail, surtout dans les petites et moyennes entreprises (PME), vers lesquelles convergent une portion importante d'immigrants.
En 2012, près du tiers du total des nouveaux arrivants (31 pour cent) proviendront d'Afrique, un quart d'Amérique (25 pour cent), souvent d'Haïti, un autre quart d'Asie (souvent des gens d'affaires), le reste débarquant d'un pays d'Europe.
En août, la ministre avait fait volte-face, après avoir tenté de modifier l'équilibre des régions du monde où le Québec cherche à attirer des gens.
Elle voulait diminuer le nombre d'immigrants en provenance de l'Afrique, et surtout des pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc). Il n'en fallait pas plus pour que la nouvelle orientation crée un malaise, suffisamment grand pour que la ministre conclue que ce n'était pas là «le bon message à envoyer».
Mardi, la ministre a estimé que la majorité des organismes ayant participé à la consultation, qui a pris fin en septembre, partagaient ses vues quant aux seuils d'immigration à maintenir, soit autour de 50 000 par année.
En 2011, le nombre de nouveaux arrivants devrait atteindre entre 52 000 et 55 000.

vineri, 16 septembrie 2011

IT работа в Канаде. Как составить кавер леттер и резюме.

Предыдущие статьи из цикла – «Что надо для нахождения работы» и «Как найти работу«.
Как я уже упомянул, очень важная часть в процессе поиска работы – это кавер леттер (cover letter) и сиви (CV, resume). Многие сильно недооценивают эти «мелочи».
Вот почему это важно. Работодатели бывают разными, и в день им могут приходить письма от десятков соискателей. Существует вероятность, что фирма вообще не нуждается в работниках. Время босс ценит, а дел еще – непочатый край. В общем, если в разгар трудового порыва ему приходит ваше письмо с грамматической ошибкой в заголовке или, просто, запутанно написанное, и читать ему лень, и не понять, то полетит оно сразу же в корзину. Когда вы отсылаете резюме по обычной почте, оно может оказаться в мусоре, если, скажем, напечатано на обычной бумаге с использованием шаблонов из Ворда.
В общем, первое письмо в вашей переписке может оказаться последним, если не привлечет внимание или вызовет раздражение у потенциального работодателя.
Стоит учитывать свою профессию при составлении этих бумаг. Например, дизайнер должен быть в состоянии оформить свое резюме выдающимся и удобочитаемым способом. Верстальщик должен указать свой сайт, желательно – сверстать свое резюме в HTML и отправить как образец (см. мой сайт, http://marksergienko.com, где я устроил все оптимизированно для печати и с образцами отличной верстки на странице).
Не стоит отсылать огромных файлов (500 Кб – предел), а лучше продублировать PDF или DOC на своем сайте (например, vasyapupkin.com/cv.pdf ) и дать возможность скачать в любом из форматов, а так же просмотреть в тексте на сайте (если работодателю не захочется ничего качать).
Обязательно надо проверить, как ваши документы выглядят на платформах Mac и PC. В студии вашей мечты могут использоваться и те, и другие платформы, и, если вдруг ваш сайт или PDF файл не работает на маке, в сафари, в IE или еще в чем-нибудь, то вряд ли кто-то будет стараться открыть это другим способом.
Про распечатку резюме. Резюме печатается на СПЕЦИАЛЬНОЙ бумаге. Купить ее можно в Staples. Бумага эта более плотная, имеет текстуру, желтоватого оттенка. В общем, выглядит гораздо лучше обычной, меньше мнется и приятнее держится в руках. Скреплять листы не стоит степлером, так как он может оставить рваные края при разделении листов и многократном просмотре и, кроме того, выглядит дешево. Купите коробочку скрепок, серебристых или золотых и побольше размером.
Сколько в резюме должно быть страниц? В идеале 3. Во всяком случае, я слышал такую цифру. 1 смотрится не солидно, 2 – еще куда ни шло, три – в самый раз. Больше уже будет избыточно.
Приходя на интервью, приносите с собой ваше распечатанное резюме в 3-5 экземплярах. Дело в том, что с вами могут говорить несколько человек, и лучше иметь больше копий, чем меньше. Конечно, они, скорее всего, уже распечатают ваше резюме, но важно показать, что вы сделали это на всякий случай и ко всему готовы.
Итак, что должно быть в кавер леттер?
1. Заголовок (subject) должен быть максимально лаконичным и, в то же время, обьясняющим суть вашего письма. Например, «Experienced PHP coder is looking for a full-time position» или «Web designer position application». Укажите позицию и то, что вы подаетесь или узнаете, нет ли у них работы.
2. Скажите Hello и представьтесь. Скажите «Меня зовут так-то, живу в Калгари, и я опытный программист. У меня три года опыта в студиях и на себя, а подробнее – на моем сайте: адрес_сайта»
3. К этому моменту работодатель понял в общих чертах, кто вы, и уже мог сходить на ваш сайт (желательно, чтобы на нем он восхитился вашими навыками, и что-то его зацепило). Теперь вам надо сказать, что вы собственно хотите. Например: «Currently I’m looking for an opportunity to work for web-development companies on the freelance basis. This letter is to get you a better idea of how I work.» – если вы собираетесь найти клиентуру; или «I’m looking for a full-time PHP Application Developer position. This is why I will be a great fit:…»
4. Далее неплохо включить список, т. к. он подчеркивает организованность, привлекает внимание, и его легче и интереснее читать, чем большой блок текста (помните: времени на вас у будущего босса мало). В списке напишите, почему, собственно, вы можете быть интересны работодателю. Скажите, например, что вы: 1) сделали тонну сайтов в стиле этой студии (приложите ссылку на портфолио); 2) отлично владеете всеми необходимыми навыками, если таковые были перечисленны в описании позиции; 3) владеете экстра навыками, которые могут быть интересны компании; 4) давно следите за этой компанией и восхищаетесь их работой – спите и видите себя у них в офисе (немного лести не повредит).
5. Завершайте письмо поскорее, так как это не сочинение на экзамене по литературе. Скажите, что прикреплено резюме, и вы ждете ответа. Например: «Attached is my most current CV with portfolio links that you might like. I’m looking forward to hear from you»
6. Подпишитесь и не забудьте указать телефон (жизненно важно), полное имя, должность, и, может даже, адрес (сайта и почтовый). Например:
«Sincerely,
Vasya Pupkin
Freelance web developer
+1 (403) 777-7777
http://vasyapupkin.com»
7. Прикрепляйте резюме и отправляйте.
Не стоит писать это письмо каждый раз заново. Если оно грамотно составлено, то подойдет всем практически без изменений. Написать отдельное письмо стоит тем компаниям, в которые вы хотите попасть больше всего.
Проверьте все внимательно перед отправкой, расставьте побольше абзацев, чтобы смотрелось удобочитаемо. Проверьте адрес. Не шлите на несколько адресов сразу. Письмо должно выглядеть как составленное лично для каждого работодателя.
Перед тем, как начать отправлять его всем, отошлите вашему другу и спросите, как смотрится незамыленным взглядом. Пусть он скажет вам, как отобразилось имя отправителя. Важно, чтобы там были ваше имя и фамилия с больших букв и по-английски (а не vasyapoop83). Отправляйте письмо с достойного адреса, а не с hotmail или русских доменов. В идеале это Vasiliy@Pupkin.com
Теперь про резюме.
1. Имя и фамилия как можно крупнее.
2. Ваша специальность.
3. Телефон (!), почтовый адрес, адрес сайта. Адрес блога, если есть.
4. Objective. Это часть, где вы пишете в одно-два предложения о том, чего вы пытаетесь добиться. Например: «To get a full time position as a web developer in respectable shop.».
5. Ваши Features или Highlights. Тут стоит опять воспользоваться списком и писать как можно меньше воды (типа «схватываю все на лету») Например: 1) имею огромный опыт в создании сайтов; 2) каждый раз концентрируюсь на качестве и пытаюсь сделать как можно быстрее и дешевле; 3) опыт работы с такими компаниями, как …; 4) опыт работы в открытом космосе и много наград (шутка). (Прим. ред.: тут надо смеяться)
6. Education. Ваше образование в порядке убывания (т.е, начинайте список с полученного последним). Если вы, как и я, не закончили институт, – напишите его туда и укажите годы. Может, никто и не уточнит, что вы не получили диплома.
7. Professional Experience. Профессиональный опыт – места работы в порядке аналогичном списку полученного образования (см. п. 6). Не включайте работы, где вы продержались недолго (меньше года), без необходимости. Включите фриланс и какие-нибудь заоблачные компании из России (99% – проверять не будут). Укажите веб-сайты компаний, должность, даты работы, город и страну. Писать про то, что вы там делали не требуется.
8. Portfolio. Укажите около 5-ти ваших лучших работ. Не стоит указывать плохие, старые или все подряд. Сверху поставьте лучшие на ваш взгляд. Включите разноплановые работы, если есть выбор. Укажите адрес каждого сайта, напишите немного о том, что вы там делали, почему включили в список, и чем это такая выдающаяся работа.
9. Miscellaneous. Укажите ваши хобби, языки которыми владеете. Включите туда хотя бы один вид спорта и искусства.
10. References «Will be available upon request». Это стандартная фраза, если вы не хотите включать ваши рекомендационные письма или контакты предыдущих работодателей. Будьте готовы получить письма от предыдущих коллег или нанимателей при первом запросе. Если у вас есть те, кто готов расхваливать вашу работу, включите его в эту секцию (Имя, должность, рабочие отношения, телефон или email)
Вот и всё. Помните: чем больше у вас опыта, тем больше будет реальных фактов в резюме, а не воды. Стремитесь к этому.
Мое резюме для образца можно посмотреть тут: http://marksergienko.com/cv. Попробуйте его распечатать и посмотреть на бумаге.
Советую не копировать бездумно мое резюме. Оно является результатом долгой работы и может быть воспринято неправильно, если вы не понимаете, о чем там написано, и почему оно сделано именно так. Этот образец не вполне обычный, но, прочитав мои доводы выше, вы поймете многое и сможете составить свое не хуже. Резюме – это ваша личность (в профессиональном плане) на бумаге. Вы должны с ней совпадать, а иначе у работодателя может появиться недоверие. Составив свое резюме сами, вы будете больше в себе уверены и ответите на любой неожиданный вопрос на интервью. Воспользуйтесь советами выше, если вы понимаете, почему именно так, а не иначе. Вполне возможно, вы составите резюме и получше.
Не забудьте проверить английский в вашем резюме. Ошибки могут оставаться, но лучше, если вы потратите время, чтобы убрать большую часть из них. Постарайтесь аккуратно расставить отступы, величину заголовков, точки в конце предложений там, где надо.

http://vikitravel.ca/2008/04/01/it-rabota-v-kanade-kak-sostavit-kaver-letter-i-rezyume/

Как в Канаде получить работу веб-девелопера. Часть 1

Вы наверное уже кое-что знаете обо мне из рассказов моих родителей на этом сайте. Да, я рыжий и практически всё время в Канаде работаю веб-девелопером (web developer) в разных компаниях и на себя со своими клиентами.
В этой статье я расскажу, что делать, чтобы найти тут работу по этой специальности, и немного об особенностях работы. Буду подробен, поэтому разобью цикл на следующие статьи: «Что надо, чтобы найти работу веб-девелопера», «Как найти работу», «Как найти клиентов», «Как составить резюме», «Как пройти интервью», «Уровень зарплат – подробнее о деньгах», «О рабочих местах», «Этика на рабочем месте», «Этика с клиентами», «Как менять работу» и, может, будут еще. На все вопросы отвечу, и, если у вас есть знакомые по профессии, передавайте им этот материал.
Итак, Что надо, чтобы найти работу веб-девелопера
Вы в Канаде, и вы ищете работу в области создания веб-сайтов или только собираетесь стать таким специалистом. Или вы в России и готовитесь к переезду. Кажется, что трудно решить, что нужно подготовить, чем заняться и куда пойти учиться. Мое мнение не самое обычное, но подтверждено годами: самое главное – опыт, подход и уверенность в себе.
Обьясню. Высшее образование я не получил (пришлось уехать в Канаду, кинув университет) и курсов никаких по специальности не брал. Всё, что было – опыт, накопленный во время создания сайтов с друзьями и фриланса в Москве. Делалось это как увлечение, а иногда мы могли даже заработать сотню-другую долларов. Тем не менее, в портфолио накопилось несколько работ, и я уже уверенно себя чувствовал в качестве разработчика сайтов.
Первую тут работу нам предложил знакомый родителей, который порекомендовал меня в контору, где работал тогда дизайнером. Первое резюме я написал на скорую руку и, неожиданно для себя (а, на самом деле, наполовину ожидаемо), прошел. Платили мне сначала минимум (смешно сказать, 10$ в час), но очень быстро зарплата выросла до 15ти. Сейчас эти цифры уже в далеком прошлом.
Этот знакомый дизайнер, Олег, обьяснил мне золотую вещь – берут тебя в фирму по портфолио (практически исключительно) и по твоему внешнему виду (способность излагать свои мысли, общаться, внешность и манеры, которые не будут раздражать других, и т.д.) и оставляют на месяц. Если через месяц вы подтверждаете, что работаете на уровне со своим портфолио (портфолио было действительно ваше), то вас несомненно оставят. Образование практически не играет роли. Наоборот, фирмам выгоднее нанимать талантливых (но без кучи дипломов) разработчиков, чтобы им не переплачивать. А, зачастую, люди с образованием не могут угнаться за самоучками. Сказанное выше относится к верстальщикам, дизайнерам, некоторым видам программистов, и другим профессиям в области разработки веб-сайтов.
Дело тут в том, что создание сайтов – отрасль растущая и меняющаяся каждый день (интернет вообще очень стремительно развивается), и провести год в школе, где, возможно, учат уже устаревшим технологиям, не сравнится с опытом, полученным на реальной работе с реальными клиентами и вебсайтами и с чтением новостей в области технологий.
Поэтому совет: сотредоточьтесь на получении знаний, а не сертификатов. Практически любое веб-ремесло можно освоить самому, если этим увлекаться и искать информацию в интернете (Google вам поможет). Постарайтесь получить опыт работы с реальными клиентами – это сильно отличается от теоретических занятий. Постарайтесь иметь несколько разноплановых сайтов, сделаных вами в сети интернет.
Когда вы имеете опыт, уверены в себе и любите свою профессию – дело почти в шляпе. 90%, что работу вы найдете. Что нужно еще?
Во-первых, проверьте, не устарели ли ваши технологии, и пользуются ли такие специалисты спросом. Например, редко кто тут работает в Corel’e, и табличная верстка всё более и более теряет популярность. Самые ходовые технологии – это PHP, Javascript, XHTML, CSS, Java, Microsoft .NET, а для дизайнеров – Adobe. Постарайтесь подучить необходимое, чтобы покозырять этим на интервью и просто справляться на будущей работе.
Во-вторых, уделите огромное внимание вашему резюме, портфолио, переписке с работодателем во время переговоров о будущем трудоустройстве и самому интервью (обо всем этом гораздо более подробно в следующих статьях). Эти детали говорят о вас гораздо больше, чем вы могли бы подумать. Это чуть ли не самое важное, потому что на рабочем месте работодателю и коллегам придется с вами общаться и видеть вас каждый день, и, даже если вы семи пядей во лбу, но не можете внятно говорить или выглядеть опрятно, улыбаться, или кажетесь скрытным и подозрительным и не вызываете уважение у других работников, вас вряд ли возьмут.
Конечно, стоит подтянуть английский, если вы неуверенно на нем говорите. Главное тут – не стесняться. Если английский не лучший, но вы продолжаете пытаться обьясниться, – вас чаще всего поймут, научат и поправят. Очень важно иметь чувство юмора и понимать, что ваш разговорный язык не лучший, не обижаться на других и, вообще, вести себя раскованно.
Итак, вы уже знаете много, а узнаете еще больше в следующих статьях. Если у вас есть вопросы – оставляйте комментарии.


http://vikitravel.ca/2008/03/31/lichnyj-opyt-kak-v-kanade-poluchit-rabotu-veb-developera-chast-1/

http://habrahabr.ru/blogs/personal/22760/

Страна кленового листа: Канада - истории покорения «нашими людьми»Раз пошла такая пьянка тема про эмиграцию (истории покорения «нашими людьми» Новой Зеландии и Австралии), расскажу свою историю.

О себе: программист (основной язык С++), окончил ММФ НГУ в 2003-м году, с августа 2007-го года проживаем с женой в г. Оттава, Канада.


Замечания


1) все цены — в канадских долларах, на момент написания гугль сообщал, что «1 канадский доллар = 0.850557 доллара США»
2) всё изложенное — исключительно личные впечатления одного из сотен и тысяч приезжих и ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции
3) это никоим образом не агитация, а всего лишь изложение фактов (отрицательных моментов я тоже перечислил достаточно)

Итак, поехали!

Краткая история отъезда


Вдохновившись примером старшего брата своей девушки (ныне жены), который уехал в 2000-м году, я решил «а почему бы и нет? кто мешает съездить, посмотреть, а в случае чего — вернуться?»
Тем более, что один опыт «глобального переезда» у меня уже был, когда я приехал из Казахстана в Россию.

В общем, после окончания Универа подождал, когда набегут 2 года опыта (сам поставил для себя эту планку), подготовился к IELTS, сдал его (довольно хорошо сдал: 7 — 8.5 — 6 — 6), и подал документы. Делали через агентство — не хотелось заморачиваться с переводами/заверениями/пересылкой в посольство и т.д. Услуги агентства обошлись в $2200 (сейчас, говорят, уже дороже). Все сборы и пошлины — отдельно. Через 4 месяца после подачи пришли мед. формы. Прошли комиссию. Ещё через 8 месяцев пришёл ответ «всё хорошо, открывайте счёт, переводите деньги, всё вам будет». Да, одно из условий получения визы — счёт в канадском банке и кругленькая сумма на нём (в нашем случае было 17 с чем-то тысяч долларов). Счёт для non-residents на тот момент открывал только один банк: Royal Bank of Canada, и единственное его представительство в России находится в Москве. Сомнительного удовольствия лететь в Москву из Новосибирска для того, чтобы открыть счёт, удалось избежать: брат жены открыл счёт на моё имя прямо там, я лишь отправил ему заполненное заявление и специальную карточку с образцом подписи (бланки нашёл где-то в сети). В общем, визы мы получили и благополучно отчалили.

Работа


Сейчас с работой тут туговато, сказывается кризис, который затронул изрядное число IT-компаний (Нортел так вообще концы отдал, выпустив на рынок несколько тысяч новых соискателей), но в момент приезда, хвала небесам, такого не было, и работу я нашёл за 1.5 месяца. В процессе поиска ходили с женой в специальную школу для эмигрантов, где подтягивали английский. Жена продолжала учиться ещё пару месяцев, потом взяла пару профильных курсов (маркетинг, бизнесс-статистика). Работать начала через 9 месяцев после приезда.
Основные сайты для поиска работы:
monster.ca
www.workopolis.com

Расходы


Пока жена не работала, моей зарплаты (58к в год) без проблем хватало на:
* съём жилья (820 в месяц за 1-бедрумный (2-х комнатный) апартмент с парковкой + электричество ~40 в месяц)
* питание/одежда (в овощах/фруктах/деликатесах себе не отказывали)
* сотовые/дом. телефон/интернет (примерно 140 в месяц за всё)
* содержание машины (страховка поначалу была 215 в месяц, сейчас 185, с ростом стажа нехило падает; бензин до кризиса доходил до 1.5 баксов за литр, с осени держится в районе 0.8, правда за последнюю неделю почему-то вырос до 0.9)
* развлекаловки (каждые выходные обязательно куда-нибудь ходили/ездили)
Когда жена пошла работать (сначала на 35к в год, но за полгода увеличила до 45к в год) — стала полная лафа :)

Жизнь


Народ очень дружелюбный, никакого пренебрежения к эмигрантам (по крайней мере открытого :)). Да оно и понятно — эмигрантов тут, наверное, не меньше половины, если отсчитать 1-2 поколения назад. А если отсчитать больше — то вообще будет подавляющее большинство :)
Люди очень много внимания уделяют здоровью. На велосипедных дорожках уйма людей на велосипедах, роликах, просто бегающих. Причём всех возрастов, лет до 60 включительно.
Бюрократия сведена до минимума. Пример: переезжали на другое место. Нужно сменить документы: карта медстраховки, водительские права. Действия: смотрим на сайте службы Service Canada расположение специальных «киосков», едем к ближайшему. В общем, процедура не сложнее снятия денег в банкомате: сунул текущий докУмент, натыкал чего надо в меню — через неделю-две вынимаешь новый докУмент из почтового ящика.
Счета за сотовые/интернет/электричество оплачиваю через online-banking. В общем, общение с государственной машиной сведено просто до нуля.
Получение водительских прав: прочитал книжку, пришёл, заплатил 10 долларов за экзамен, тут же тебя сфотографировали, тут же проверили зрение, сдал экзамен — через пару недель вынимаешь права из почтового ящика (а на это время дают временные).
С правами система особая: после теоретического экзамена дают права категории G1, что даёт право водить только при условии, что рядом с тобой сидит человек, который имеет права категории G более 4-х лет, но нельзя водить по скоростным трассам. Через год после получения G1 можно сдавать тест на вождение. При успешной сдаче выдаются права категории G2, которые дают право водить самостоятельно, но содержание алкоголя в крови должно быть полный 0. Через год после получения G2 можно сдавать экзамен на G, после которого разрешается управлять даже при наличии алкоголя < чем 0.08 (фиг знает, в каких это попугаях, но в целом вполне нормально выпить пару кружек пива за пару часов). В общем, если кто-то собирается ехать — озаботьтесь получением прав ещё в России. Если стаж будет более 1 года, то назначить экзамен на G2 можно будет сразу же после получения G1. А если стаж более 2-х лет, то и G можно будет получить без ожидания.
Штрафы драконовские, плюс система поинтов, которая влияет на размер страховки (поинты берут за последние 2 года). Т.е. мало того, что заплатишь 95 долларов за превышение в 20 км/ч, так ещё и 2 года за это будешь расплачиваться ежемесячно. А если много насшибаешь (в зависимости от категории) — то вообще могут лишить.
Наказание, разумеется, неотвратимо, никакого «командир, а может на месте договоримся?» :)

Разное


Зарплаты тут всегда указываются до налогов (налог прогрессирующий, плюс зависит от провинции, точные цифры тут: www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html, можно прикидывать примерно 30% — будет недалеко от истины).
Все цены в магазинах не включают налог с продаж (в Онтарио федеральный+провинциальный составляет 13%), т.е. на кассе возьмут на 13% больше, чем указано на ценнике (кроме некоторых категорий товаров, начиная с продуктов). Поначалу бесит, потом привыкаешь.
В провинции Онтарио алкоголь продаётся только в специализированных магазинах. Которые в будние дни работают до 21, в выходные до 17, поэтому запасаться надо заранее.
Для курящих — полная ж*па: сигареты дорогие (6-8 баксов за пачку вроде бы — сам не курю), плюс продаются далеко не везде, а где продаются — там их нет на витринах. Во всех общественных местах курить запрещено (бары, дискотеки, рестораны, кафе). Только на улице. Мороз, дождь, ветер — никого не волнует.
Пить алкоголь на улицах тоже запрещено (ну разве что тайком наливать в пластиковый стаканчик ;))
Культура вождения сильно зависит от города (исключительно личные впечатления): в Монреале почти не сигнализируют о поворотах, в Квебеке подрезают только так, в Торонто хрен пропустят, если тебе нужно повернуть. Оттава по сравнению с этим — райский уголок. Пешеходов пропускают, на стоп-знаках останавливаются, даже иногда пропустят, если выезжаешь откуда-нибудь сбоку (хотя по правилам и не должны). Что очень нравится — так это то, что можно на красный поворачивать направо, если нет помехи.
Бездомные на улицах попадаются, попрошайничают, но тут надо чётко знать, что попрошайничают они не на еду, а на бухло/наркоту, потому что крышей и едой их обеспечивают в так называемых shelter-ах — только приходи.
Но просят, что характерно, вежливо «won't you spare any change?», и даже в случае отрицательного ответа «ok, thank you, have a good day» :)

Цены на жильё, разумеется, колеблются в зависимости от многих факторов. Но чтобы дать прикидку: таунхаус (один блок в таком длинном доме а-ля «колбаса», нашинкованная на ломти :)) в 2 этажа + подвал общей площадью ~2000 кв. футов в довольно удалённом (но приличном по контингенту) районе (20 км от центра, что при наличии скоростного шоссе проблемы особо не представляет) обойдётся примерно в 300 тыс. Подробнее можно посмотреть на www.ottawa-homes.ca/ или на любом другом из запроса гуглю «ottawa real estate».

Да, и напоследок: Канада очень сильно отличается от США, и канадцы очень трепетно относятся к тому, что они именно канадцы, а не американцы :) Даже в рекламе по радио иногда проскакивает. Например, реклама сети магазинов — «proudly Canadian since....» и так далее :)

Вроде бы рассказал всё, что пришло в голову. Есть вопросы — задавайте.

Upd:
Немного фоток тут.
Вышел из дома и сначала прокатился немного на велосипеде, потом поколесил на машине (до центра не доехал, в следующий раз).
Отдельным альбомом собрал IT-компании, которые попадались по пути (из известных).

За кадрирование/горизонт/резкость просьба больно не пинать: фотал на ходу из машины, скорость от 50 до 120 км/ч :)

http://habrahabr.ru/blogs/it_abroad/59714/

miercuri, 14 septembrie 2011

What are the income tax rates in Canada for 2011?

Federal tax rates for 2011 are:

 • 15% on the first $41,544 of taxable income, +
 • 22% on the next $41,544 of taxable income (on the portion of taxable income between $41,544 and $83,088), +
 • 26% on the next $45,712 of taxable income (on the portion of taxable income between $83,088 and $128,800), +
 • 29% of taxable income over $128,800.
The chart below reproduces the first calculation that has to be made on Page 2 of Schedule 1 of the tax package to calculate net federal tax. Page 1 is used to calculate federal non-refundable tax credits.
Federal tax on taxable income manual calculation chart
Use this column if your taxable income is $41,544 or less Use this column if your taxable income is more than $41,544, but not more than $83,088 Use this column if your taxable income is more than $83,088, but not more than $128,800 Use this column if your taxable income is more than $128,800
Enter your taxable income from line 260 of your return
1
Base amount −        0 −     41,544 −    83,088 −  128,800
2
Line 1 minus line 2 (this amount cannot be negative) = = = =
3
Federal tax rate ×    15% ×      22% ×      26% ×      29%
4
Multiply the amount on line 3 by the tax rate on line 4 = = = =
5
Tax on the amount from line 2 +       0 +      6,232 +    15,371 +    27,256
6
Add lines 5 and 6 = = = =
7

Provincial/Territorial tax rates for 2011

Under the current tax on income method, tax for all provinces (except Quebec) and territories is calculated the same way as federal tax.
Form 428 is used to calculate this provincial or territorial tax. Provincial or territorial specific non-refundable tax credits are also calculated on Form 428.


For complete details, see the Provincial or Territorial information and forms in your 2011 tax package.
Provincial / Territorial tax rates (combined chart)
Provinces / Territories Rate(s)
Newfoundland and Labrador 7.7% on the first $31,904 of taxable income, +
12.5% on the next $31,903, +
13.3% on the amount over $63,807
Prince Edward Island 9.8% on the first $31,984 of taxable income, +
13.8% on the next $31,985, +
16.7% on the amount over $63,969
Nova Scotia 8.79% on the first $29,590 of taxable income, +
14.95% on the next $29,590, +
16.67% on the next $33,820 +
17.5% on the next $57,000
21% on the amount over $150,000
New Brunswick 9.1% on the first $37,150 of taxable income, +
12.1% on the next $37,150, +
12.4% on the next $46,496, +
14.3% on the amount over $120,796
Quebec See Income tax rates (Revenu Québec Web site).
Ontario 5.05% on the first $37,774 of taxable income, +
9.15% on the next $37,776, +
11.16% on the amount over $75,550
Manitoba 10.8% on the first $31,000 of taxable income, +
12.75% on the next $36,000, +
17.4% on the amount over $67,000
Saskatchewan 11% on the first $40,919 of taxable income, +
13% on the next $75,992, +
15% on the amount over $116,911
Alberta 10% of taxable income
British Columbia 5.06% on the first $36,146 of taxable income, +
7.7% on the next $36,147, +
10.5% on the next $10,708, +
12.29% on the next $17,786, +
14.7% on the amount over $100,787
Yukon 7.04% on the first $41,544 of taxable income, +
9.68% on the next $41,544, +
11.44% on the next $45,712, +
12.76% on the amount over $128,800
Northwest Territories 5.9% on the first $37,626 of taxable income, +
8.6% on the next $37,627, +
12.2% on the next $47,092, +
14.05% on the amount over $122,345
Nunavut 4% on the first $39,612 of taxable income, +
7% on the next $39,612, +
9% on the next $49,576, +
11.5% on the amount over $128,800

source : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html#provincial

Drepturile salariaţilor în Quebec

Majoritatea moldovenilor vin în Canada fără prea multe informaţii despre drepturile şi obligaţiile pe care le au. Ghidul imigrantului oferit la aeroport, nu cred că conţine informaţia cea mai esenţială. Iată de ce, mulţi cad în capcana de a-şi găsi job cu plata „sub masă” (sau la negru), lucrează pentru bani mai puţini decât minimul prevăzut de lege şi sunt gata să facă compromisuri în defavoarea sa, toate fiind consecinţa necunoaşterii câtorva momentele esenţiale în ceea ce priveşte drepturile salariaţilor.
Iata câteva aspecte importante a fi cunoscute pînă la baterea palmei cu angajatorul. (Toată informaţia este valabilă pentru provincia Québec).
1. Salariul minim
Legea obligă angajatorii să remunereze toţi angajaţii cu un salariu minim în vigoare. Sunt câteva rate diferite de salariu minim fixate de guvernul Quebecului: rata generală este de 9,50 $ pe oră; pentru salariaţii pourboire (remuneraţi în bază de bacşişuri) rata minimă este de 8,25 $ pe oră; şi rata pentru salariaţii din insdustria textilă este de 9,50 $ pe oră (erau perioade când salariaţii din această breaslă aveau un alt minim prevăzut).
Totuşi, sunt şi salariaţii care nu pot beneficia de salariul minim, aceştia pot fi: studenţii angajaţi de organizaţii neguvernamentale; stagiarii în programe de formare profesională recunoscute de vreo lege, de exemplu stagiarii în drept sau contabilitate; stagiarii în cadrul unei integrări profesionale prevăzute de lege care asigură exercitarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; salariaţii remuneraţi în totalitate în baza comisionului câştigat în urma unei activităţi comerciale realizate în afara întreprinderii, respectiv fiind dificilă contabilizarea orelor lucrate; salariaţii angajaţi în activităţi de agricultură şi care nu utilizează operaţiuni mecanizate.
Conform legii, salariatul este remunerat la interval egal care nu poate depăşi 16 zile. Doar în cazul cadrelor (profesori), aceştia pot fi remuneraţi o dată pe lună.
2. Vacanţa anuală plătită
Nu toate persoanele au dreptul la o vacanţă anuală plătită, nici la indemnizaţia pentru concediu (la noi se numeşte concediale). Aceştia sunt: studenţii încadraţi în tabere de vacanţă sau în cadrul unor organizaţii nonguvernamentale; agenţii imobiliari remuneraţi în bază de comision; vânzătorii de asigurări salariaţi în bază de comision; stagiarii din cadrul unor programe de formare profesională recunoscute de lege.
În toate celelalte cazuri, angajaţii au dreptul la o vacanţă anuală plătită conform vechimii de muncă în organizaţia respectivă (atenţie, aici vechimea de muncă pentru concediu se calculează doar în baza vechimii din organizaţia respectivă şi nicidecum în baza întregii vechimi de muncă cum e cazul în R. Moldova), respectiv: (1) dacă aveţi mai puţin de un an de muncă înregistrat, aveţi dreptul la o zi de concediu pentru o lună lucrată, dar nu mai mult de două săptămâni (de exemplu, dacă aţi lucrat şase luni, aveţi dreptul la 6 zile lucrătoare de concediu; dacă însă aţi lucrat 11 luni, veţi avea dreptul la maxim 10 zile lucrătoare de concediu); (2) dacă aveţi mai mult de un vechime, dar mai puţin de cinci ani, aveţi dreptul la două săptămâni de concediu plătit, puteţi să mai cereţi o săptămână de concediu, care însă va fi din cont propriu; şi (3) dacă aveţi cinci ani şi mai mult vechime fără întrerupere, aveţi dreptul la trei săptămâni de vacanţă plătită.
3. Concediu de maternitate şi concediul parental.
Concediul de maternitate este oferit mamei biologice. Durata maximă prevăzută de lege este de 18 săptămâni. De obicei, concediul de maternitate poate fi urmat de concediul parental. Concediul parental este oferit ambilor părinţi, fie că sunt părinţi biologici sau adoptivi, fie că sunt de sexe diferite sau de acelaşi sex. Durata maximă este de 52 săptămâini.
Imperativitatea cunoaşterii celor mai elementare drepturi prevăzute de legislaţia Quebecului şi cea Canadiană, vă simplifică viaţa şi vă aduce multe surprize plăcute. Vă îndemn să răsfoiţi site-le de mai jos pentru o informare şi mai amplă.
Bonne chance!
Sursa: http://www.educaloi.qc.ca
Mai multe informaţii: http://www.rqap.gouv.qc.ca/

http://prindeclipa.com/page/2/

marți, 9 august 2011

In 2010 s-a inregistrat cel mai mare numar de imigranti din istoria Canadei

Anul trecut Canada a primit aproximativ 280 636 de imigranti permanenti, fiind una dintre cele mai importante reusite din ultimii 50 de ani din istoria Canadei.
Multe dintre celelalte tari vestice au taiat din fluxul imigrantilor in perioada de recesiune, insa acest lucru nu s-a intamplat si pentru Guvernul Canadei.
“Economia canadiana post-recesiune necesita un nivel ridicat al imigratiei in vederea pastrarii economiei noastre puternice”, a declarat Jason Kenney, Ministrul Imigratiei si Multiculturalismului din Canada.
De asemenea in 2010 au fost primiti si rezidenti cu sedere temporara, fiind astfel, incluse alte 182 322 de persoane in numarul total al lucratorilor temporari straini si 96 147 de studenti straini; comparativ, in anul 2005 aproximativ 28 292 de studenti straini veneau in Canada.
Important de mentionat este faptul ca din 2008, datorita unei noi legi privind eligibilitatea imigrantilor, studentii straini veniti la studii in Canada pot aplica si pentru rezidenta permanenta in aceasta tara.
Conform unui studiu facut de Guvernul Canadei, numit “Economic Impact of International Education in Canada”, studentii straini contribuie cu mai mult de 6.5 miliarde de dolari pe an la economia Canadei.

Salariile medii în Canada pe oră, săptămână în diferite regiuni

Castigurile medii/ora 2010
Lasificrea castigurilor Stigul mediu/ora 2010 Castigul mediu/ora 2008
Barbati $24.40 $23.44
Femei $21.02 $19.83
Angajati full-time $24.14 $21.66
Angajati part-time $16.43 -
Salariile medii/saptamana in 2010
Profesia Salariul mediu/saptamana August 2010 Salariul mediu/saptamana August 2008
Silvicultura, exploatare forstiera $971 $812
Industria extractiva, si extractia petrolului si a gazelor $1,801 $1,524
Utilitati $1,516 $1,422
Constructii $1,071 $1,023
Fabrica $977 $943
Comert $1,024 $960
Transport si depozitare $900 $873
Informatii si industrie $1,100 $992
Finante si asigurari $1,050 $1,014
Imobiliare si inchirieri $784 $783
Servicii pprofesionale, stiintifice si tehnologice $1,170 $1,065
Managementul companiilor si a intreprinderilor $1,105 $1,038
Administratie si gestionare $727 $677
Servicii eductionale $946 $865
Sanatate si asistenta sociala $792 $752
Arta si recreatie $562 $502
Alimentatie $361 $335
Alte servicii(excluzand administratia publica) $670 $667
Administratie publica $1,085 $1,092
Salariul minim pe economie:
Alberta $8.80 Alberta Employment and Immigration
BC $8.00 B.C. Ministry of Labour
Manitoba $9.50 Manitoba Labour
New Brunswick $9.00 New Brunswick Employment Standards
Newfoundland $10.00 Labour Relations Agency
NWT $9.00 Nova Scotia $9.65 Environment and Labour
Nunavut $10.00
Ontario $10.25 Ministry of Labour
PEI $9.00 Community Services, Seniors and Labour
Quebec $9.50 Commission des normes du travail
Saskatchewan $9.25 Saskatchewan Labour
Yukon $8.93
Regiunea Salariul minim pe economie($) Data
Alberta 8.80 2009.04.01Apr. 1, 2009
British Columbia 8.00 2001.11.01Nov. 1, 2001
Manitoba 9.50 2009.10.01Oct. 1, 2009
New Brunswick 9.00 2010.04.01Sep. 1, 2010
Newfoundland and Labrador 10.00 2009.07.01July 1, 2010
Northwest Territories 9.00 2010.04.01April 1, 2010
Nova Scotia 9.65 2010.10.01Oct. 1, 2010
Nunavut 10.00 2008.09.05Sep. 5, 2008
Ontario 10.25 2009.03.31Mar. 31, 2010
Prince Edward Island[13] 8.70 2009.10.01June 1, 2010
Quebec 9.50 2010.05-01<May 1, 2010
Saskatchewan[15] 9.25 2009.05.01May 1, 2009
Yukon 8.93 2010.04.01Apr. 1, 2010
Castigurile variaza si in functie de companie si de domeniu.

Consultatii August 2011- Chisinau , in perioada 3 august - 25 august pentru consultatii in vederea emigrarii in Canada

Consultatii August 2011- Chisinau ,  in perioada 3 august - 25 august pentru consultatii in vederea emigrarii in Canada.
Regimul consultatiilor a ramas acelasi , programare telefonica la telefonul 069649918 , iar intalnirile vor avea loc in cartierul Ciocana. Tariful pentru consultatii este de 300 lei , care se platesc inaintea inceperii consultatiei (deci cei ce nu doresc sa achite taxa - valabila pentru toata luna , perioada in care puteti cere consultatii d emai multe ori, sunt sfatuiti s anu sune)

miercuri, 22 iunie 2011

Cheltuielile pentru emigrare in Canada din Republica Moldova

                      AP AS C Total Alte1 Alte2
Traduceri
1.000 lei
DCS 390 150 152 692CAD 20,00 €
D2 550 550 150 1250CAD 5,00 € 300 lei
CM 125 125 75 325$ 0,00 €
Rezidenta 490 490 0 980CAD 6,00 € 300 lei
Bilete 450 450
900CAD

Total


4147CAD 31€ 1.600 leimarți, 3 mai 2011

Emigrare in Canada de la ... si pin la...

Sistemul canadian de acceptare a rezidentilor permanenti este format pe baza unor criterii clare conform carora un dosar este evaluat.
Indiferent de varianta de emigrare aleasa, dosarul Dvs. va fi evaluat prin prisma criteriilor de selectie enumerate mai jos. Pentru fiecare criteriu de selectie veti fi evaluat in baza documentelor depuse in dosar si vi se va atribui un punctaj. Un criteriu punctat slab poate fi compensat cu un punctaj mai mare, obtinut la alte criterii.
Criteriile principale de selectie sunt:
 • Varsta
 • Nivelul studiilor si domeniul de formare
 • Experienta in munca
 • Nivelul de cunoastere a limbilor oficiale ale Canadei: engleza si franceza
 • Capacitatea de adaptare
 • Capacitatea de sustinere financiara
Exista doua modalitati principale de obtinere a rezidentei permanente:
 • Sistemul francez de emigrare, adresat aplicantilor care doresc sa sa stabileasca in provincia Quebec
 • Sistemul englez de emigrare, adresat aplicantilor care doresc sa se stabileasca in provinciile engleze ale Canadei: British Columbia, Alberta, Saskatchewan Manitoba, Ontario, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador
Diferenta majora intre cele doua variante este data de strictetea variantei engleze, care considera eligibili doar aplicantii cu experianta de munca de minim 1 an intr-o lista restransa de meserii considerate de catre guvernul canadian a fi in cerere pe piata muncii in momentul respectiv. Pentru fiecare dintre cele 29 de meserii eligibile in acest moment se acorda anual maxim 1000 de vize, numarul total al dosarelor procesate fiind de 20000. Este nevoie de atentie sporita in prezentarea fiselor de post in baza carora va fi stabilita eligibilitatea aplicantilor.
De asemenea, formularele de aplicare trebuiesc completate cu foarte mare atentie, orice greseala in completare ducand la intoarcerea aplicatiei pentru rectificare, ceea ce se traduce in timpi de asteptare sporiti si un posibil refuz ulterior!

Varianta franceza de emigrare este mai usor abordabila, neexistand filtrul eligibilatii meseriei. De asemenea, un dosar bine instrumentat va poate scuti de interviu, castigand timp in procesarea totala a dosarului.
 • Ambele metode de emigrare implica urmatorii pasi:
 • Dosar I (Sydney/Viena)
 • Interviu/teste de limba
 • Dosar II (Ambasada Canadei la Bucuresti)
 • Examen medical la OIM
 • Acordarea vizei
Intregul proces de obtinere a rezidentei permanente dureaza intre 8-12 luni. Este extrem de important ca fiecare dosar sa contina formulare completate corect si complet si sa fie incluse toate documentele necesare unei evaluari complete. Orice greseala de completare sau act lipsa va duce la timpi de intarziere, care pot fi foarte usor evitati prin pregatirea dosarului de catre specialistii Emigrare.CA.

Viza de rezidenta obtinuta prin oricare din cele doua metode va da drept de stabilire oriunde pe teritoriul Canadei.

Interesat(a) de Canada? Completeaza formularul de evaluare gratuita a sanselor de emigrare in Canada!

sâmbătă, 9 aprilie 2011

Emigrare & adaptarea in Canada. Informatii utile incepatorilor

In data de 14 Oct. 2009 au intrat in vigoare noile norme de selectie a emigrantilor pt. Quebec. Principala modificare consta in faptul ca anumite domenii de formare au devenit prioritare, restul dosarelor procesandu-se in ordinea sosirii. De asemenea s-a modificat si grila de punctaj.

Site-ul oficial:

http://www.immigration-Quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html

Testul de autoevaluare :

http://www.immigration-Quebec.gouv.qc.c ... s/epi.html

Factorii de selectie :

http://www.immigration-Quebec.gouv.qc.c ... index.html

Grila noua de punctaj:

http://www.immigration-Quebec.gouv.qc.c ... nthese.pdf

Domeniile de formare 2009 (sinteza):

http://www.immigration-Quebec.gouv.qc.c ... maines.pdf

Pasii procesului de emigrare :

http://www.immigration-Quebec.gouv.qc.c ... index.html

Nomenclatorul Canadian de meserii (CNP/ NOC) :

http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/

Sumele de bani (minime) obligatorii declarate in dosar :

http://www.immigration-Quebec.gouv.qc.c ... experience


Costurile procesului de emigrare :

http://www.immigration-Quebec.gouv.qc.c ... index.html

Formularele si actele necesare primului dosar (Viena):

http://www.immigration-Quebec.gouv.qc.c ... ments.html

Intrebari & Raspunsuri despre Emigrare in Canada

 1. Este nevoie de firma de consultanta pentru emigrare?
  Nu. Puteti depune actele singur, eventual cu ajutorul unui prieten sau cunostinta care a mai trecut prin acest proces. Acum citiva ani cind nu erau atitea mijloace de informare online (site-uri, forumuri, comunitati virtuale) era mai greu cu obtinerea de informatii, daca nu aveai o cunostinta mai apropiata care sa-ti dea detalii. Insa acum va puteti informa despre fiecare pas al emigrarii din multe locuri. Daca aveti intrebari puteti intreba in forumul nostru (evident e gratuit). O firma de consultanta va completa ea documentele in locul dvs. (insa tot dvs. furnizati informatiile), le va trimite (insa tot dvs. platiti) si va va spune diverse informatii utile despre emigrare. Poate fi inca foarte utila daca nu stiti pe nimeni care sa va dea detalii si nu puteti intreba in forumuri online.
   
 2. In ce consta de fapt emigrarea?
  Emigrarea in sine este un proces nu foarte complicat - trimiteti niste cereri pentru emigrare (si platiti o taxa de prelucrare) insotite cu acte traduse care dovedesc cele afirmate in cereri la ambasada Canadiana. Cererile dvs. sint analizate si este foarte probabil sa fiti chemat la interviu. Trebuie insa sa aveti un punctaj minim necesar calculat pe baza meseriei, studiilor, experientei, limba, etc. Vedeti evaluarea punctajului aici (partea federala) sau aici (Quebec). Dupa interviu obtineti formularele medicale si platiti "taxa de landing" (RPRF, vezi mai jos). Dupa trimiterea acestora o sa primiti viza de intrare in Canada care este valabila un an de la analizele medicale. Daca nu intrati in Canada pina la expirarea vizei procesul de emigrare trebuie reluat. Odata intrati in Canada nu mai aveti nici o obligatie: va puteti intoarce oricind in Romania (insa daca stati cu anii in RO o sa pierdeti statutul de emigrant), va puteti muta oriunde in Canada (nu neaparat trebuie stat in Quebec chiar daca ati depus actele acolo), va puteti cauta de lucru (aveti drept de lucru), etc.
  Sint 2 proceduri diferite pentru emigrare: una pentru partea federala (mai putin Quebec), in engleza, si alta pentru Quebec, in franceza. Din practica se stie ca emigrarea in Quebec (partea franceza) dureaza mult mai putin si costa mai putin.
   
 3. Cum completez actele?
  Se depune un singur dosar per familie (se plateste o singura taxa de procesare per familie si exista un aplicant principal pentru care se calculeaza punctajul). Formularele de completat pentru partea federala (mai putin Quebec) le puteti gasi la www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/imm0008egen.pdf (sau vedeti www.cic.gc.ca/english/applications/skilled.html). Pentru Quebec trimiteti formularul DSC de la www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/anglais/forms/dcs-general.html. Acesta este doar un forular preliminar si o sa primiti formularele de emigrare prin posta (CSQ). Completati corect toate cimpurile din formularele respective. Apoi trimiteti aceste formulare impreuna cu traducerile dupa cartea de munca, certificate de casatorie, certificate de nastere la copii, copii la pasapoarte sau alte acte traduse in engleza sau franceza. De asemenea puteti include CV (resumee), descrierea locului de munca (job description) cu atributiile care le aveti si 1-2 scrisori de recomandare, toate traduse (pot ajuta). Daca pe parcursul procesarii actelor au intervenit schimbari (casatorii, nastere copil, etc.) luati legatura cu ambasada si trimiteti acte suplimentare. Daca actele sint incomplete o sa primiti notificare prin posta sa trimiteti ce lipseste (primiti notificre si daca totul a fost ok).
   
 4. Cum depun actele?
  Toate documentele in engleza sau franceza (nu romaneste) se trimit la ambasadele Canadei, pentru partea federala la Bucuresti, iar pentru Quebec la Viena. Adresa ambasadei de la Bucuresti este:
    The Canadian Embassy
    Immigration Section
    36 Nicolae Iorga
    P.O. Box 117
    Post Office No. 22, Bucharest
    Romania

    Mission Tel.: (43-1) 531-38-3000
    Immigration Tel.:(43-1) 531-38-3010
    Mission Fax: (43-1) 531-38-3321
    Immigration Fax: (43-1) 531-38-3911
  Pentru Viena trimiteti la:
    Québec Immigration Service
    c/o Canadian embassy
    Laurenzerberg 2
    Bürocenter Stiege 2, 2.OG
    A-1010 Vienna
    AUSTRIA

    Telephone: (43.1) 53138.3005
    Fax: (43.1) 53138.3443
    E-mail: siqvienne@mrci.gouv.qc.ca

  Interviurile o sa fie la Bucuresti (si pt. Quebec).
   
 5. Unde sa emigrez?
  Pentru depunerea actelor puteti alege partea federala (in engelza) sau Quebec (in franceza). De regula emigrarea in Quebec este mult mai rapida si costa mai putin. Asa ca puteti depune acte pt. Quebec iar apoi puteti merge oriunde in Canada. Inclusiv biletul de avion cind intrati prima data puteti sa-l luati pentru orice oras din Canada (nu trebuie intrat in Quebec). Multi din noii veniti se opresc in Toronto. In ultimii 10-15 ani Toronto a luat-o inaintea altor orase Canadiene si o sa gasiti multi romani aici. Sint romani si in alte provincii, in special British Columbia (Vancouver, unde clima e cea mai blinda din Canada) sau Alberta (unde e puternica industria extractiva: gaz, petrol).
   
 6. Cit costa?
  Odata cu depunerea dosarului trebuie sa platiti o taxa de procesare de $550 per familie. Apoi mai este o taxa de platit inainte de primirea vizei de $975 (Right of permanent residence fee). In afara de acestea mai sint doar alti bani pentru traduceri sau expedierea actelor si analizele medicale. In dosar (pt. partea federala) o sa trebuiasca sa completati suma de bani cu care o sa intrati in Canada (vezi sumele minime necesare). Pt. Quebec, o sa va spuna o suma (mult mai mica) in urma interviului. Aceasta suma poate fi in USD sau CAD (cash), cecuri de calatorie sau alte mijloace. Stiti insa ca pentru cecuri de calatorie o sa platiti comisioane la cumparare (asa ca tot cash e cel mai simplu). Poate fi o idee buna sa scrieti o suma putin mai mare decit minimul necesar. Este foarte posibil ca la intrarea in Canada sa nu va ceara sa aratati banii sau cecurile, insa e la fel de posibil sa va ceara (nu cred ca merita riscat).
   
 7. Ce sint interviurile?
  Exista posibilitatea ca dosarul dvs. sa fie aprobat fara interviu (primiti direct formularele medicale prin posta). Insa cel mai probabil o sa aveti un interviu la ambasada unde va sint verificate documentele depuse si nivelul cunostintelor de limba (engleza sau franceza). Daca ati scris ca stiti amindoua asteptati-va la o intrebare in cealalta limba decit cea principala. Aici puteti sa va pregatiti dinainte raspunsurile deoarece in general e un set de intrebari standard care se pun (intr-o forma sau alta). Daca nu va descurcati la interviu este foarte posibil sa va programeze un alt interviu dupa ceva vreme (a 2-a sansa). Important de stiut ca la faza interviului dosarul dvs. a fost deja aprobat si este doar verificat. In plus, nimeni nu are nici un interes sa va pice (au nevoie de emigranti ca dvs.).
   
 8. Pot depune actele din strainatate?
  Da. Stim cazuri de dosare depuse din strainatate, in special din US, inclusiv de persoane care stateau ilegal.
   
 9. Unde pot obtine informatii oficiale despre emigrare?
  Site-ul oficial este Citizenship and Immigration Canada (www.cic.gc.ca). Aici gasiti formularele necesare si multe informatii ajutatoare. Tot aici puteti vedea starea dosarului dvs. sau schimba adresa (www.cic.gc.ca/english/e-services/index.html). Pentru Quebec site-ul oficial este www.immigration-quebec.gouv.qc.ca.
   
 10. Alte informatii utile?
  - Puteti sa opriti acest proces in orice moment (chiar dupa primirea vizei).
  - Daca v-ati casatorit dupa primirea vizei (nu ati depus acte la dosar inainte de primirea vizei) nu mai puteti face nimic. Veniti in Canada singur si aici aplicati pentru intregirea familiei.
  - Va puteti intoarce in Romania (in vizita) in orice moment dupa intrare. La intrare va fi facut Permanent Resident Card pe baza caruia va puteti reintoarce in Canada oricind (intra de ori cite ori). Insa acesta o sa-l primiti prin posta aici dupa citeva zile. Fara acesta nu puteti reintra in Canada.
  - Nu exista limite la bagaje (decit impuse de companiile aeriene). Puteti insa trimite orice lucruri aici si prin container pe vapor (mobila, lucruri voluminoase, etc.). Doar ca nu aveti voie mai mult de 2 cartuse de tigari de persoana si 2l bauturi. Si nu aveti voie sa aduceti mincare si seminte de orice fel in Canada.
  - Este foarte util sa aveti la intrarea in Canada adresa unde o sa stati la inceput si unde o sa primiti primele carduri si documente (prin posta). Eventual la un prieten (puteti schimba adresa oricind).
  - De la urcarea pe avion sa va asteptati sa vorbiti in engleza (sau franceza).
  - Poate depune dosarul (sa fie aplicant principal) atit sotul cit si sotia. De obicei il depune cel cu punctaj mai mare.
   
 11. Ce este util de adus in Canada?
  Nu uitati ca in Canada se foloseste 110 Volti. Asa ca multe electronice nu vor finctiona aici. Se poate cumpara un transformator 110-220 V insa pt. multe pur si simplu nu mai merita (o sa vreti sa va luati altele noi aici, oricum, mai repede sau mai tirziu). Un fier de calcat sau foen gasiti ieftin aici. De asemenea, tineti minte ca aici se foloseste sistemul NTSC (nu PAL) pt. video / TV. In afara de acestea este util de adus tot ce aveti deja: imbracaminte, incaltaminte buna, asternuturi de pat, etc. Este bine de adus cratite (aici gasiti doar seturi, nu doar 1-2, si costa) insa farfurii sint destul de ieftine aici (si sint destul de grele). Sa nu uitati actele desi este foarte probabil sa nu aveti nevoie aici de ele (nu o sa va ceara nimeni diploma de facultate decit daca continuati studiile). Daca nu le traduceti in RO (e mai ieftin) le puteti traduce si aici. Sa nu uitati CD-uri (soft / poze / etc., nu are nimeni treaba cu ele), iar carti doar cele care va trebuie (sint destul de grele). Valize nu prea cred ca merita sa luati toate de buna calitate (scumpe) daca vreti sa faceti economie, eventual doar 1-2 care apoi le mai folositi cind mergeti in RO (nu o sa mai aveti atitea bagaje), iar pe avion nu au nici o grija de ele (se pot strica). Se pot folosi si sacose mari de rafie. Nu aduceti tuica sau tigari mai mult decit este permis ca este posibil sa aveti probleme (poate treceti ok cu ele totusi). In general preturile din RO sint comparabile cu cele de aici asa ca nu e nevoie sa cumparati multe lucruri noi in RO (aveti nevoie de bani la intrare si puteti cumpara de aici). Este bine sa nu trebuiasca sa cumparati imbracaminte sau incaltaminte aici in primele 6 luni (sa aduceti din RO). Lucrurile de marca (imbracaminte, incaltaminte, cosmetice, etc.) am impresia ca sint mai scumpe in RO decit aici. Insa cele "no-name" e mai ieftin de luat din Romania. Nu prea cred ca e rentabil de adus PC din RO (doar daca deja aveti laptop). Ocupa prea mult loc si preturile sint comparabile.
   
 12. Despre obtinerea cetateniei?
  Cetatenia canadiana se obine la cerere (nu se da automat) dupa 3 ani de stat in Canada (mai exact 1095 zile) in ultimii 4 ani (se scad perioadele cit ati stat in afara Canadei). Mai simplu spus dupa 3 ani. Este un examen formal despre istoria si geografia Canadei. Cetatenia are citeva avantaje:
  - Puteti lipsi din Canada perioade mai mari de timp (statutul de rezident se poate pierde daca locuiti perioade lungi in strainatate);
  - Puteti lucra in US datorita NAFTA;
  - Puteti vota;
  - O sa aveti pasaport Canadian.